Etter klimasøksmålet har vi fått et nytt og catchy begrep: §112

16.01.2018
Dommeren opptrer som statens vekter, og ikke folkets vokter, når han fastholder at staten har utredet og iverksatt tilfredsstillende tiltak i Barentshavet.


Ord som miljø og klima er ikke sexy. De er sekkebegreper som får journalister til å gjespe, lesere til å skrolle videre og bla om. Men etter klimasøksmålet mot staten i høst har vi fått et nytt og catchy begrep: §112.

Av Astrid Nordang, forfatter , oversetter og styremedlem i Foreningen Grunnloven §112

Det var knyttet stor spenning til om miljøparagrafen gir rett til å overprøve vedtak om forvaltning av naturressurser. Ifølge dommen gjør den det. Som flere kommentatorer alt har påpekt er dette historisk i nasjonal sammenheng og åpner for søksmål på flere forvaltningsområder.

Da §112 ble revidert i 2014 ble myndighetenes plikt til å iverksette tiltak som garanterer naturens produksjonsevne og mangfold innskjerpet.Underlig da at saksbehandlingen la fokus på at staten ikke kan iverksette tiltak i utlandet, der CO₂-utslippene fra olje og gass utvunnet hos oss vil være størst. Forskernes framlegg om worst-case-scenarier versus business-as-usual-scenariet (sistnevnte også egnet til å skremme vannet av bestemor) har ifølge dommen ingen nasjonal relevans, grunnet Norges prosentvise lave utslipp på verdensbasis. Saken, heter det, skal ikke ses i kontekst: dette gjelder 23. konsesjonsrunde og da bare letefasen - ikke utvinningsfasen. Underlig også at Greenpeace og Natur og Ungdom, som gikk til sak med kronerulling og bidrag fra vanlige folk, idømmes saksomkostningene på over en halv million kroner.

Dommeren opptrer som statens vekter, og ikke folkets vokter, når han fastholder at staten har utredet og iverksatt tilfredsstillende tiltak i Barentshavet. For oljeleting utenfor kontinentalsokkelen. Nær øyer, med fare for marint og landbasert liv.Se bort fra at dette er en storstilt, hasardiøs og ikke spesielt lønnsom plan. At det i retten ble dokumentert at staten har operert med mer fordelaktige tall enn økonomiske prognoser viser. For det handler om mer enn lønnsomhet. Etter stevningen uttalte Erna Solberg at dette «eventyret skal også våre barnebarn få oppleve».

Dette eventyret unner jeg ingen av mine potensielle barnebarn å oppleve.

Regjeringen har forpliktet seg internasjonalt til klimasamarbeid. Likevel fattes vedtak etter vedtak etter Kyoto, København og Paris - etter FNs sluttførte klimarapport om menneskets fotavtrykk på alle klodens nivåer og en anbefaling om å la alle petroleumsressurser ligge.

§112 besto svenneprøven.

§112 er nå et godkjent verktøy.

UTENFOR RETTEN: Truls Gulowsen fra Greenpeace Norge, og Ingrid Skjoldvær fra Natur og Ungdom møtte i Oslo tingrett i den historiske klimarettssaken der de og delvis Besteforeldrenes klimaaksjon saksøkte staten for oljeboring i Barentshavet. Staten ble frikjent. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix